Let op deze website is het einde van het leven...

Een Greeters netwerk opzetten?

Heeft u het Greeters-netwerk ontdekt ? Wilt u deze vorm van participatief toerisme installeren in uw stad of regio? Wij kunnen u helpen om dit te realiseren.
Hoe werkt het Belgisch Greeters-netwerk?
Een Greeters netwerk oprichten kan op verschillende manieren doen :
 • Initiatief van een organisatie zoals in Brussel
 • Initiatief van een Toeristische Dienst zoals in Charleroi-Thudinie, Mons en Verviers
 • Initiatief van de Provinciale Federatie voor Toerisme zoals in Namen
In ieder geval dienen daarna de volgende stappen gezet te worden:
 • De Greeters delen een aantal gemeenschappelijke waarden, verwoord in een charter. Controleer uw aanvaarding van dit charter.
 • Greeters zijn vrijwilligers, maar de organisatie van de Greeters  is professioneel uitgebouwd en veronderstelt een projectverantwoordelijke (lokaal of regionaal).
 • De diensten, die aangeboden worden door de Greeters, zijn geen handelswaar. Het is evenwel noodzakelijk om een functioneringsbudget te voorzien om de vragen van de toeristen en vrijwilligers te kunnen beheren alsook om de integratie in het Belgisch Greeters-netwerk in goede banen te leiden. Welke mogelijkheden voor een langdurende financiering? subsidies, eigen fondsen, giften, bijdragen, …  Ga te rade bij de steden met een Greeters-netwerk om uw financieringsplan vorm te geven.
 • Maak u bekend bij uw doelpubliek, ook en vooral in het buitenland. Websites, blogs en lokale netwerken zijn de meest voor de hand liggende media, die gebruikt worden door de hedendaagse reiziger. Ook het inschakelen van de pers en andere media is essentieel.
 • Een kern van gemotiveerde vrijwilligers is onontbeerlijk om het project te dragen. Hun rekrutering is van essentieel belang.
De behandeling van de aanvragen is een dagelijkse taak, die zowel stiptheid als soepelheid vereist.

De VZW Tourisme autrement, de vereniging achter de Belgische Greeters, heeft al 3 jaar ervaring met het beheer van het Greeters-project en haar medewerkers met meerdere contactpunten bij de verschillende Belgische Greeters-netwerken, stellen hun medewerking en ervaring ter beschikking bij de opstart van een Greeters-project in uw stad of regio en bij de aansluiting bij het Belgisch Greeters-netwerk

Een jaarlijkse bijdrage aan het Belgisch Greeters-netwerk houdt in:
- Hulp bij het lanceren van een Greeters-netwerk in uw stad of regio gebruik makend van de expertise van de VZW Tourisme autrement.
- Een nationale en internationale bekendmaking en representatie (in de website, in persberichten, vertegenwoordiging door VZW Tourisme autrement, …) door VZW Tourisme autrement, op basis van haar bekendheid in de materie van het duurzaam toerisme.

De Greeters-netwerken zijn gegroepeerd in een internationale federatie, die zelf ook hulp biedt aan nieuwe initiatieven: de GGN (Global Greeter Network). Hoe aansluiten bij de GGN? Deze procedure wordt bondig beschreven op de GGN-site. klik hier. Deze procedure  omvat  4 stappen:
 1. Het akkoord ondertekenen voor aansluiting bij het GGN en voor het respect voor het charter van de Greeters. Het formulier is beschikbaar op de GGN-website.
 2. Een actieve en goed functionerende  website bezitten. Deze site dient aan de volgende criteria te voldoen (zie ook op de GGN-site):
 • de domeinnaam omvat de naam van de stad of entiteit samen met de naam Greeters (bv. parisgreeters.fr);
 • de pagina’s van de site dienen enkel betrekking te hebben op het Greeters-programma (geen pagina’s die bijvoorbeeld ook verwijzen naar de Toeristische Dienst);
 • de startpagina toont het logo GGN, met doorklikmogelijkheid naar deze site, alsook een logo dat verwijst naar een pagina met een lijst van de Greeters-leden overal ter wereld;
 • doorklikmogelijkheden naar het charter en naar het formulier, waarop kan worden ingetekend voor een wandeling;
 • de site dient een minimale vertaling naar het Engels te bevatten en in het bijzonder een intekenformulier in het Engels.
 1. Ten minste 5 Greeters staan ter beschikking voor een wandeling.
 2. Ten minste één vergadering gehad hebben, waarbij een “senior”-lid van GGN aanwezig was.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie: hier.