Let op deze website is het einde van het leven...

Wettelijke vermeldingen

Doel van de website

Desite is een leidraad bij het zoeken naar informatie over de verschillende beschikbare Greeters netwerken in België. Deze site wordt beheerd door de vereniging van Tourisme Autrement. Bij vragen of suggesties kunt u ons contacteren hier. De informatie op de website zijn van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze zijn niet bedoeld om een ontmoeting met een Greeter te boeken. Als u geïnteresseerd bent een Greeter te ontmoeten zult u de Greeters leden moeten contacteren die lid zijn van het Belgisch Greeters netwerk.

Wettelijkeinformatie- Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van dezesite is onderworpen aan het respect van devoorwaarden hieronder beschreven. Door deze site te gebruiken, erkent u, zonder voorbehoud, deze voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.

Kwaliteit van de informatieen service - Disclaimer

Wijbesteden veel zorg aan het beheer van deze site maar wij staan niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie. Deze zijn ook onderhevig aan verandering zonder enige kennisgeving. Als gevolg daarvan, nemen wijgeen verantwoordelijkheid op voor het gebruik van de inhoud van deze website. Wij nemen eveneens geen verantwoordelijkheid op voor de inhoud van de andere websites die via de hyperlinks geopend worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de site zijn beschermd door het auteursrecht of, met betrekking tot databases door een specifieke wet. Al deze elementen zijn het eigendom van Tourisme autrement of, indien nodig, een derde met wie Tourisme autrement de nodige vergunningen heeft verkregen. Tenzij anders vermeld, mogen de teksten of numerieke informatie op de site gratisworden mits men de bron vermeld en deze niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Elke reproductie van deze informatie voor commerciële doeleinden, evenals alle vormen van gebruik of reproductie van de andere bestanddelen van de site, zoals afbeeldingen, beelden, geluiden of de informaticatoepassingen, zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Een dergelijk verzoek moet worden gericht hier.

Het creëren vanhyperlinks naarde site

Wijgeven de toestemming voor het aanbrengen van oppervlakkige koppelingen (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de site of een andere pagina in zijn geheel. Daarentegen, het gebruik van het gehele of een deel van het portaal in een website die de oorsprong van de informatie zal verbergen of in verwarring brengt zoalsframing of inlining, vereist schriftelijke toestemming. Een dergelijk verzoek moet worden gericht hier.